top-image.png
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Jerzy Skotnicki
Ginekolog - Położnik, Cytolog
Asystent Prywatnego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek

tel. kom. (0) 506 670 083
os. Słoneczne 11 (ul. S. Żeromskiego 11), Kraków-Nowa Huta
Z księgi gosci
Bennyfaree
fluoxetine 20 mg
więcej...
Ostatnio dodane:
Nowinki, ciekawostki, aktualności


Od 1 października nowe zasady wykorzystywania urlopu wychowawczego

Od 1 października zmieniają się przepisy dotyczące wykorzystywania urlopu wychowawczego - jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy.

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom, którzy wcześniej byli zatrudnieni przynajmniej przez sześć miesięcy. Jest to urlop bezpłatny - przebywający na nim rodzic podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu, ale nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego (ten wypłacany jest podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego). Składki finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS-u.

więcej...
Urlop rodzicielski w praktyce: co trzeba o nim wiedzieć?

Procedowana w Sejmie nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza roczny, płatny urlop rodzicielski, który będą mogli dzielić matka i ojciec. By go w pełni wykorzystać, ważne jest przypilnowanie przede wszystkim terminów składania wniosków. Kluczowe są daty: 17 i 24 czerwca.

17 czerwca to planowana data wejścia w życie ustawy. Od tego dnia rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r. przysługiwać będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka.

Wydłużony, płatny urlop obejmie nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracujących na umowach zlecenia i samozatrudnionych.

więcej...
BECIKOWE - nowe przepisy od 2013 r.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wprowadza ona kryterium dochodowe w przyznawaniu tzw. becikowego. Obecnie świadczenie to przysługuje niezależnie od wysokości dochodów i wynosi 1 tys. zł.
więcej...
Becikowe bez trzech wizyt u lekarza
2010-04-01; "Rzeczpospolita": Od dziś gmina nie może żądać od matki poświadczania regularnych badań w trakcie ciąży. 1 kwietnia wchodzi w życie ustawa z 5 marca 2010 r. zmieniająca ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 50, poz. 301).
więcej...
Becikowe: jedno zaświadczenie badania lekarskiego wystarczy
Do Sejmu trafi ponownie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych zmieniająca sposób przyznawania becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (oba świadczenia 1 tys. zł). Senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu redakcyjnych zmian i przyjęciu ustawy w formie zaproponowanej przez rząd. Odrzucili natomiast poprawki, które zakładały, że aby otrzymać becikowe, ciężarna kobieta powinna być objęta opieką od 14 lub 16 tygodnia ciąży do porodu.
więcej...
Jak leczyć się za granicą za pieniądze z NFZ?

Źródło: Z kraju; 2010-01-27 "Dziennik Gazeta Prawna"

Za leczenie w innym państwie Unii Europejskiej NFZ zapłaci tylko wtedy, jeżeli pacjent skorzysta z pomocy medycznej udzielonej w placówce, która działa w ramach publicznego systemu lecznictwa...

więcej...
Skanowanie tęczówki oka i pobieranie odcisków palców - zmiany w kodeksie pracy

Z kraju; 2010-01-27 "Gazeta Wyborcza"

Testy psychologiczne, skanowanie tęczówki, obowiązkowe zaświadczenie o niekaralności - GIODO przygotował zmiany w kodeksie pracy. - Niedoprecyzowanie przepisów powoduje, że prawa pracobiorców są naruszane - tłumaczy inspektor Michał Serzycki. Uspokaja, że skanowanie tęczówki, czy pobieranie odcisków palców będą dotyczyć bardzo niewielu firm.

więcej...
Ciężarna musi walczyć z ZUS o zdrowie
Źródło: DZIENNIK.PL 

"Nie mogę cieszyć się dzieckiem"

Karolina Z. ma wyznaczony termin porodu za dwa tygodnie. Myśli jednak głównie o czekającym ją procesie z ZUS i braku pieniędzy. "Nie mogę się cieszyć dzieckiem. Chcę, żeby się urodziło i szybko podrosło, żebym mogła pójść do pracy i zacząć zarabiać" - opowiada kobieta. Jest przerażona, bo nadal nie może zrozumieć, dlaczego nie dostała należnych jej świadczeń.
więcej...
Podstawa chorobowego w czasie ciąży

Źródło: Gazeta Prawna

Pytanie: Czy w przypadku ciąży wysokość chorobowego oblicza się z okresu ostatnich 12 miesięcy czy z ostatnich 6 miesięcy?

więcej...
Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego

Źródło: Gazeta Prawna

Pytanie: Niedawno nasza pracownica podjęła pracę na czas określony, obecnie jest w ciąży. Wcześniej była zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Ile czasu musi przepracować, aby otrzymać zasiłek macierzyński?

więcej...
Zwolnienie lekarskie nie zawsze chroni etat

"Rzeczpospolita"

Zasadą jest, że chorego nie można pozbawić zatrudnienia. Są jednak sytuacje, w których nawet niezdolny do pracy może stracić zajęcie. Zgodnie z art. 53 k.p. można rozwiązać umowę o pracę z zatrudnionym ze względu na długotrwałą nieobecność spowodowaną chorobą. Czas, po jakim można zwolnić przewlekle chorującego, zależy od zakładowego stażu.

więcej...
Ile godzin ciężarna może pracować przy komputerze?

"Rzeczpospolita"

Podobno kobieta w ciąży nie może pracować powyżej czterech godzin dziennie przy komputerze. Czy jest to uzależnione od zaawansowania ciąży? Co z pozostałym czasem pracy? Jak poinformować pracodawcę o ciąży i ograniczeniach?

Zgodnie z kodeksem pracy, nie można zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art. 176 k.p.). Wykaz takich prac określa rozporządzenie w sprawie prac wzbronionych kobietom.

więcej...
Od 1 stycznia 2010 r. będzie przysługiwać dodatkowy urlop macierzyński

Kodeks pracy zapewnia pracownikom szczególne przywileje związane z rodzicielstwem. Do takich uprawnień należy m.in. urlop macierzyński, możliwość połączenia tego zwolnienia z pracą na część etatu oraz gwarancja bezpiecznego powrotu do pracy.

więcej...
Pracownica nie musi niezwłocznie informować pracodawcy o ciąży

Z kraju; 2009-09-04 "Gazeta Prawna"

Jakie uprawnienia ma pracownica, z którą podpisałem trzymiesięczną umowę na okres próbny i która po miesiącu pracy poinformowała mnie o zajściu w ciążę? Czy po upływie okresu próbnego jestem zobowiązany nadal ją zatrudniać lub przyjąć z powrotem do pracy po porodzie?

więcej...
Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Z kraju; 2009-08-31 ["Rzeczpospolita"]

Krwiodawca, biorąc urlop okolicznościowy, nie traci wynagrodzenia. Komu jeszcze przysługuje takie uprawnienie.

więcej...
Ciężarna pracownica musi się badać

Pracodawca ma obowiązek zwalniać na badania lekarskie pracownicę, która przedstawiła zaświadczenie potwierdzające jej ciążę. Taki obowiązek nakłada na niego art. 185 § 2 kodeksu pracy, jeżeli zalecone przez lekarza badania nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy.

więcej...
Zbyt późna wizyta u lekarza pozbawi becikowego
Uwaga! Od 1 listopada będzie wymagane zaświadczenie lekarskie aby otrzymac przysługujące po urodzeniu dziecka świadcznia: becikowe (1 tys. zł) i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (1 tys. zł)

Źródło: 2009-09-28 "Dziennik Gazeta Prawna"

Po 1 listopada becikowe otrzyma tylko ta kobieta, która w każdym trymestrze ciąży wykonała podstawowe badania lekarskie.

Już za miesiąc do wniosku o wypłatę becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w gminie trzeba będzie dołączyć zaświadczenie lekarskie. Potwierdzi ono, że ciężarna kobieta pozostawała pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Bez tego zaświadczenia żadne z obydwu świadczeń nie będzie wypłacone matce lub ojcu. Nie będzie go natomiast musiał składać opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

więcej...
Ciężarna pracuje inaczej

Źródło: 2009-05-04 "Rzeczpospolita"

Gdy pracownica zachodzi w ciążę, przełożeni muszą brać ten stan pod uwagę w organizacji jej czasu pracy. Wykluczone jest powierzanie jej zajęć w nocy i w nadgodzinach, a wyjazd w delegację zależy od jej zgody.

Ciąża nie pozwala firmie dowolnie organizować czasu pracy. Główne ograniczenie polega na tym, że ciężarna nie może pracować dłużej niż osiem godzin dziennie niezależnie od tego, w jakim systemie czasu była zatrudniona. Zatem skrócony czas pracy dotyczy przyszłej mamy pracującej w systemie równoważnym, w pracy weekendowej czy ruchu ciągłym.

W żadnym razie nocą

więcej...
Jak korzystać z opieki lekarskiej w trakcie urlopu

Również w czasie letniego wypoczynku można zachorować. Dlatego przed wyjazdem na urlop, czy to w kraju czy za granicą, należy sprawdzić, czy dokumenty, które potwierdzają prawo do nieodpłatnej opieki zdrowotnej, są aktualne. Ich brak może wiązać się z koniecznością zapłaty za uzyskane świadczenia.

więcej...

Tą stronę odwiedziło już
7440787 osób