top-image.png
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Jerzy Skotnicki
Ginekolog - Położnik, Cytolog
Asystent Prywatnego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek

tel. kom. (0) 506 670 083
os. Słoneczne 11 (ul. S. Żeromskiego 11), Kraków-Nowa Huta
Z księgi gosci
Bennyfaree
fluoxetine 20 mg
więcej...
Ostatnio dodane:
Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego

Źródło: Gazeta Prawna

Pytanie: Niedawno nasza pracownica podjęła pracę na czas określony, obecnie jest w ciąży. Wcześniej była zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Ile czasu musi przepracować, aby otrzymać zasiłek macierzyński?

Odpowiedź: Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie stawiają żadnych warunków co do minimalnego okresu ubezpieczenia chorobowego wymaganego do nabycia prawa do omawianego świadczenia. Może to być nawet jeden dzień.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Tak więc liczy się podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w dniu porodu, a nie to, jak długo trwało ono wcześniej.

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, a więc ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. U swojego pracodawcy w okresie pobierania tego zasiłku będzie przebywać na urlopie macierzyńskim. Są również takie sytuacje, kiedy kobieta może nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego, chociaż nie będzie już podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. Właśnie z takim przykładem mamy tu do czynienia, nie wiadomo bowiem, na jaki czas jest kobieta zatrudniona (umowa na czas określony).

Umowa na czas określony (dłuższy niż miesiąc), której termin zakończenia wypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży - zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy - zostaje przedłużona do dnia porodu. Z tym dniem kobieta traci status pracownicy. Skutkuje to tym, że nie przysługuje jej urlop macierzyński. Ale ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez czas odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu, jaki przysługiwałby jej, gdyby dalej była zatrudniona. Nabywa więc prawo do zasiłku, mimo że nie podlega już ubezpieczeniu chorobowemu.

Podstawa prawna:

  • art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Źródło: Gazeta Prawna

<< wstecz   dalej >>

Tą stronę odwiedziło już
7440764 osób