top-image.png
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Jerzy Skotnicki
Ginekolog - Położnik, Cytolog
Asystent Prywatnego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek

tel. kom. (0) 506 670 083
os. Słoneczne 11 (ul. S. Żeromskiego 11), Kraków-Nowa Huta
Z księgi gosci
Bennyfaree
fluoxetine 20 mg
więcej...
Ostatnio dodane:
Podstawa chorobowego w czasie ciąży

Źródło: Gazeta Prawna

Pytanie: Czy w przypadku ciąży wysokość chorobowego oblicza się z okresu ostatnich 12 miesięcy czy z ostatnich 6 miesięcy?

Odpowiedź: Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone u danego pracodawcy za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy chorobowej). Te same zasady stosuje się do obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby (art. 92 § 2 kp). Okoliczność, że zwolnienie chorobowe wystawione zostało w czasie ciąży, nie powoduje zmiany zasad obliczania tej podstawy. W okresie ciąży ulega natomiast podwyższeniu sama wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego i wynosi 100% podstawy wymiaru (art. 92 § 1 pkt 2 kp i art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy chorobowej).

W pewnych okolicznościach jednak podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oblicza się z okresu krótszego niż 12 miesięcy. Dzieje się tak, gdy:

  • okres zatrudnienia pracownika u tego pracodawcy jest krótszy niż 12 miesięcy (art. 36 ust. 2 ustawy chorobowej),
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy tego pracownika (np. z połowy etatu na cały etat, lub odwrotnie).

Wówczas podstawę wymiaru świadczeń chorobowych ustala się tylko z okresu obowiązywania nowego wymiaru czasu pracy (art. 40 ustawy chorobowej). PrzykładPracownica jest zatrudniona od 1 września 2008 r. gdzie do 31 maja 2009 r. pracowała na 3/4 etatu, a następnie od 1 czerwca 2009 r. na cały etat. Na początku listopada zachorowała.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie tej pracownicy wypłacone za okres czerwiec-październik 2009 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.); w tekście: kp.
  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 27 ze zm.); w tekście ustawa chorobowa.

Źródło: Gazeta Prawna

<< wstecz   dalej >>

Tą stronę odwiedziło już
7440762 osób