top-image.png
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Jerzy Skotnicki
Ginekolog - Po硂縩ik, Cytolog
Asystent Prywatnego Szpitala Po硂縩iczo-Ginekologicznego Ujastek

tel. kom. (0) 506 670 083
os. S硂neczne 11 (ul. S. 痚romskiego 11), Krak體-Nowa Huta
Z ksi臋gi gosci
Justyna
Bardzo dzi臋kuj臋 za opiek臋 nade mn膮 i male艅stwem podczas ci膮偶y
wi阠ej...
Ostatnio dodane:
Jak leczy膰 si臋 za granic膮 za pieni膮dze z NFZ?

殴r贸d艂o: Z kraju; 2010-01-27 "Dziennik Gazeta Prawna"

Za leczenie w innym pa艅stwie Unii Europejskiej NFZ zap艂aci tylko wtedy, je偶eli pacjent skorzysta z pomocy medycznej udzielonej w plac贸wce, kt贸ra dzia艂a w ramach publicznego systemu lecznictwa...

NFZ zap艂aci za leczenie za granic膮 , je偶eli pacjent posiada Europejsk膮 Kart臋 Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona do korzystania z niezb臋dnych 艣wiadcze艅 zdrowotnych w innych pa艅stwach cz艂onkowskich w takim zakresie, kt贸ry umo偶liwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu, bez konieczno艣ci jego przerywania i powrotu do kraju. Oznacza to, 偶e je偶eli pacjent wymaga np. terapii tlenowej, to musi on nam zosta膰 zapewniona.

Pacjent musi jednak pami臋ta膰, 偶e karta daje prawo do korzystania ze nieodp艂atnych 艣wiadcze艅 tylko w tych szpitalach i przychodniach, kt贸re dzia艂aj膮 w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Jest to szczeg贸lnie wa偶ne dla os贸b, kt贸re przebywaj膮 w miejscowo艣ciach wypoczynkowych np. w Austrii. Tam bowiem dominuj膮 prywatne plac贸wki medyczne. Za leczenie w nich pacjent musi zap艂aci膰 z w艂asnej kieszeni i nie mo偶e ubiega膰 si臋, po powrocie do Polski, o ich zwrot z NFZ.

Poza tym nale偶y pami臋ta膰, 偶e w wi臋kszo艣ci pa艅stw europejskich tak偶e publiczne plac贸wki medyczne pobieraj膮 pewne op艂aty za us艂ugi. W takich sytuacjach nawet EKUZ nie zwalnia z ich poniesienia. Z takimi wydatkami musz膮 si臋 liczy膰 osoby wyje偶d偶aj膮ce np. do Anglii, Francji czy Belgii. Na terenie Niemiec ka偶dy p艂aci 10 euro w trakcie pierwszej wizyty u lekarza rodzinnego. Tyle samo kosztuje ka偶dy dzie艅 pobytu w szpitalu (dopiero po 28 dniach pobyt tam jest bezp艂atny). Takie koszty b臋dzie musia艂 ponie艣膰 tak偶e polski obywatel i nie s膮 one zwracane po powrocie do kraju. ("Dziennik Gazeta Prawna")

---------------------------

Jak zyska膰 prawo do nieodp艂atnego leczenia w innym pa艅stwie UE

Posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje dost臋p do leczenia op艂aconego przez NFZ na terenie innego pa艅stwa Unii.

Posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje dost臋p do leczenia op艂aconego przez NFZ na terenie innego pa艅stwa Unii

Przed wyjazdem (np. wakacyjnym) do innego pa艅stwa Unii Europejskiej nale偶y wyrobi膰 europejsk膮 kart臋 ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). W razie wypadku lub choroby gwarantuje ona dost臋p do 艣wiadcze艅 zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obejmuj膮 obywateli kraju Unii w kt贸rym aktualnie si臋 przebywa.

Prawo do otrzymania karty maj膮 wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, a tak偶e cz艂onkowie rodziny takiej osoby. A zatem, gdy np. na wakacje wyje偶d偶a 4-osobowa rodzina, ka偶da osoba, w tym tak偶e dzieci, dostaj膮 w艂asn膮, odr臋bn膮 kart臋.

Karta jest wydawana osobom wyje偶d偶aj膮cym czasowo do innego pa艅stwa UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). O jej wydanie mog膮 si臋 wi臋c ubiega膰:

- tury艣ci,

- studenci (kt贸rzy chc膮 rozpocz膮膰 studia w innym pa艅stwie Wsp贸lnoty),

- pracownicy na czas kr贸tkiej delegacji,

- pracownicy oddelegowani do pracy za granic臋 przez polskiego pracodawc臋.

Karty nie dostan膮 natomiast osoby, kt贸re przesta艂y podlega膰 polskiemu prawu, np. w zwi膮zku z podj臋ciem pracy w innym pa艅stwie cz艂onkowskim (nie myli膰 z czasowym oddelegowaniem do pracy) oraz te, kt贸rych ubezpieczenie w NFZ wygas艂o, np. ze wzgl臋du na brak regularnego op艂acania sk艂adki zdrowotnej.

Aby uzyska膰 kart臋, nale偶y odpowiednio wcze艣niej (np. dwa tygodnie rpzed planowanym wyjazdem)\ z艂o偶y膰 wniosek o jej wydanie. Sk艂adamy go do w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania oddzia艂u NFZ. Jest ona wydawana w 80 miejscach w kraju czyli nie tylko w g艂贸wnych oddzia艂ach funduszu, ale tak偶e w ich delegaturach po艂o偶onych w mniejszych miejscowo艣ciach.

Wniosek mo偶na otrzyma膰 w oddziale lub delegaturze, a tak偶e pobra膰 ze stron internetowych funduszu (www.nfz.gov.pl). Nale偶y do niego do艂膮czy膰 tak偶e dow贸d ubezpieczenia zdrowotnego. Mo偶e to by膰 np. aktualnie podstemplowana przez pracodawc臋 ksi膮偶eczka ubezpieczeniowa, druk ZUS po艣wiadczaj膮cy o obj臋ciu ubezpieczeniem zdrowotnym czy aktualna ksi膮偶eczka studencka. Tak przygotowany wniosek mo偶na z艂o偶y膰 w NFZ osobi艣cie, poczt膮 lub faxem.

W praktyce karta najcz臋艣ciej jest wydawana ju偶 w dniu z艂o偶enia wniosku. Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego op艂acania sk艂adek zdrowotnych, fundusz ma 7 dni na jego rozpatrzenie. Je偶eli oka偶e si臋, ze sk艂adka zdrowotna nie jest op艂acona, EKUZ nie zostanie wydany. Na wniosek osoby ubiegaj膮cej si臋 o kart臋, mo偶e ona by膰 do niego wys艂ana poczt膮 pod wskazany adres lub odebrana przez inna, upowa偶niona do tego osob臋.

Nie warto, w przypadku wyjazdu turystycznego, wyst臋powa膰 o kart臋 za wcze艣nie, je偶eli podr贸偶 jest zaplanowana dopiero za trzy czy cztery miesi膮c. . Wynika to z tego, 偶e dla turyst贸w karta jest wa偶na tylko przez dwa miesi膮ce. Jedynie emeryci i renci艣ci otrzymuj膮 j膮 na 5 lat.

Warto pami臋ta膰, 偶e je偶eli w czasie zagranicznego wyjazdu b臋dziemy musieli skorzysta膰 ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych, a niestety nie b臋dziemy mieli europejskie karty, to nale偶y skontaktowa膰 si臋 np. telefonicznie, faxem czy za po艣rednictwem osoby pozostaj膮cej w kraju z oddzia艂em NFZ i zwr贸ci膰 si臋 o wystawienie tzw. certyfikatu zast臋pczego. W takiej awaryjnej sytuacji zast膮pi on EKUZ. Fundusz mo偶e przes艂a膰 taki certyfikat poczt膮 czy faxem bezpo艣rednio do plac贸wki medycznej, gdzie udzielana jest nam pomoc. ("Dziennik Gazeta Prawna")

--------------------

Kto ma prawo do nieodp艂atnego leczenia w innym pa艅stwie UE

Prawo do nieodp艂atnego leczenie w innym pa艅stwie Unii Europejskiej oraz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego maj膮 wszystkie te osoby, kt贸re s膮 ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Regularne op艂acanie sk艂adki zdrowotnej gwarantuje mo偶liwo艣膰 korzystania ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych w innych krajach, za kt贸re zap艂aci NFZ. W zwi膮zku z tym pacjent nie poniesie koszt贸w leczenia za granic膮, chyba, 偶e w danym kraju obowi膮zuje tzw. zasada wsp贸艂p艂acenia czyli s膮 pobierane drobne op艂aty np. za wizyt臋 lekarsk膮 czy wypisanie recepty.

W zwi膮zku tym, aby uzyska膰 prawo do leczenia za granic膮 za pieni膮dze z NFZ nale偶y by膰 ubezpieczonym w Funduszu. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu okre艣la ustawa z 27 sierpnia z 2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z p贸藕n.zm.). Art. 66 tej ustawy dok艂adnie wymienia, kto podlega obowi膮zkowi ubezpieczenia. S膮 to:

1) osoby spe艂niaj膮ce warunki do obj臋cia ubezpieczeniami spo艂ecznymi lub ubezpieczeniem spo艂ecznym rolnik贸w, kt贸re s膮:
- pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych,
- rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepis贸w o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w,
- osobami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 pozarolnicz膮 lub osobami z nimi wsp贸艂pracuj膮cymi, z wy艂膮czeniem os贸b, kt贸re zawiesi艂y wykonywanie dzia艂alno艣ci gospodarczej na podstawie przepis贸w o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
- osobami wykonuj膮cymi prac臋 nak艂adcz膮,
- osobami wykonuj膮cymi prac臋 na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o 艣wiadczenie us艂ug, do kt贸rej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si臋 przepisy dotycz膮ce zlecenia, lub osobami z nimi wsp贸艂pracuj膮cymi,
- osobami duchownymi,
- cz艂onkami rolniczych sp贸艂dzielni produkcyjnych, sp贸艂dzielni k贸艂ek rolniczych lub cz艂onkami ich rodzin,
- osobami pobieraj膮cymi 艣wiadczenie socjalne wyp艂acane w okresie urlopu oraz osobami pobieraj膮cymi zasi艂ek socjalny wyp艂acany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a tak偶e osobami pobieraj膮cymi wynagrodzenie przys艂uguj膮ce w okresie korzystania ze 艣wiadczenia g贸rniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikaj膮ce z odr臋bnych przepis贸w lub uk艂ad贸w zbiorowych pracy,
- osobami pobieraj膮cymi 艣wiadczenie szkoleniowe wyp艂acane po ustaniu zatrudnienia;

2) 偶o艂nierze odbywaj膮cy zasadnicz膮 s艂u偶b臋 wojskow膮, przeszkolenie wojskowe, 膰wiczenia wojskowe oraz pe艂ni膮cy s艂u偶b臋 kandydack膮, s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 lub s艂u偶b臋 wojskow膮 w razie og艂oszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie podlegaj膮 obowi膮zkowi ubezpieczenia z innego tytu艂u;

3) osoby odbywaj膮ce s艂u偶b臋 zast臋pcz膮;

4) osoby podlegaj膮ce kwalifikacji wojskowej pe艂ni膮ce s艂u偶b臋 w Policji, Stra偶y Granicznej i Biurze Ochrony Rz膮du;

5) 偶o艂nierze zawodowi oraz 偶o艂nierze odbywaj膮cy nadterminow膮 zasadnicz膮 s艂u偶b臋 wojskow膮 i s艂u偶b臋 okresow膮;

6) policjanci;

7) funkcjonariusze Agencji Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, S艂u偶by Kontrwywiadu Wojskowego, S艂u偶by Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rz膮du, Stra偶y Granicznej, S艂u偶by Celnej, S艂u偶by Wi臋ziennej, Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej;

8) pos艂owie pobieraj膮cy uposa偶enia poselskie oraz senatorowie pobieraj膮cy uposa偶enie senatorskie;

9) s臋dziowie i prokuratorzy;

10) 艂awnicy s膮dowi niepodlegaj膮cy obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

11) osoby pobieraj膮ce emerytur臋 lub rent臋, osoby w stanie spoczynku pobieraj膮ce uposa偶enie lub uposa偶enie rodzinne oraz osoby pobieraj膮ce uposa偶enie po zwolnieniu ze s艂u偶by lub 艣wiadczenie pieni臋偶ne o takim samym charakterze;

12) uczniowie oraz s艂uchacze zak艂ad贸w kszta艂cenia nauczycieli w rozumieniu przepis贸w o systemie o艣wiaty niepodlegaj膮cy obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

13) dzieci przebywaj膮ce w plac贸wkach pe艂ni膮cych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opieku艅cze lub w domach pomocy spo艂ecznej niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

13) dzieci do czasu rozpocz臋cia realizacji obowi膮zku szkolnego nieprzebywaj膮ce w plac贸wkach, o kt贸rych mowa w poprzednim punkcie, niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u, 15) studenci i uczestnicy studi贸w doktoranckich niepodlegaj膮cy obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u, z wy艂膮czeniem student贸w i uczestnik贸w studi贸w doktoranckich, kt贸rzy podlegaj膮 ubezpieczeniu zdrowotnemu dobrowolnie

16) alumni wy偶szych seminari贸w duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i juniory艣ci zakon贸w m臋skich i 偶e艅skich i ich odpowiednik贸w, z wy艂膮czeniem cudzoziemc贸w, kt贸rzy nie s膮 obywatelami UE oraz pa艅stw cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywaj膮cych na terenie naszego kraju na podstawie m.in. wizy czy zezwolenia na zamieszkania na czas okre艣lony

17) s艂uchacze Krajowej Szko艂y Administracji Publicznej;

18) osoby pobieraj膮ce stypendium sportowe po uko艅czeniu 15. roku 偶ycia niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

19) bezrobotni niepodlegaj膮cy obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

20) osoby pobieraj膮ce stypendium w okresie odbywania szkolenia, sta偶u lub przygotowania zawodowego doros艂ych, na kt贸re zosta艂y skierowane przez podmiot inny ni偶 powiatowy urz膮d pracy, niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

21) osoby pobieraj膮ce zasi艂ek przedemerytalny lub 艣wiadczenie przedemerytalne

22) osoby pobieraj膮ce zasi艂ek sta艂y z pomocy spo艂ecznej niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

23) osoby, kt贸re uzyska艂y w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod藕cy lub ochron臋 uzupe艂niaj膮c膮, obj臋te indywidualnym programem integracji na podstawie przepis贸w o pomocy spo艂ecznej, niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

24) osoby pobieraj膮ce 艣wiadczenie piel臋gnacyjne lub dodatek do zasi艂ku rodzinnego z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi艂ku dla bezrobotnych na skutek up艂ywu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepis贸w o 艣wiadczeniach rodzinnych, niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

25) osoby bezdomne wychodz膮ce z bezdomno艣ci niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

26) osoby obj臋te indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizuj膮ce kontrakt socjalny, niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

27) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegaj膮cy ubezpieczeniom spo艂ecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobieraj膮cy emerytury lub renty;

28) cywilne niewidome ofiary dzia艂a艅 wojennych, niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

29) osoby korzystaj膮ce z urlopu wychowawczego niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

30) osoby uprawnione do 艣wiadcze艅 alimentacyjnych na podstawie ugody s膮dowej lub prawomocnego orzeczenia s膮du niepodlegaj膮ce obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu艂u;

34) rolnicy i ich domownicy, kt贸rzy nie podlegaj膮 ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w z mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w;

35) cz艂onkowie rad nadzorczych posiadaj膮cy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

36) aplikanci Krajowej Szko艂y S膮downictwa i Prokuratury;

37) osoby pobieraj膮ce nauczycielskie 艣wiadczenia kompensacyjne

Aby naby膰 prawo do korzystania ze 艣wiadcze艅 op艂acanych przez NFZ nale偶y zg艂osi膰 si臋 do ubezpieczenia zdrowotnego. Zg艂oszenia dokonuje p艂atnik sk艂adek poprzez z艂o偶enie w ZUS druku ZUS ZUA, gdy osoba podlega ubezpieczeniom spo艂ecznym i zdrowotnemu (np. pracownik) albo ZUS ZZA, gdy podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. cz艂onek rady nadzorczej).

Osoba podlegaj膮ca obowi膮zkowi ubezpieczenia zdrowotnego musi zg艂osi膰 do tego ubezpieczenia r贸wnie偶 cz艂onk贸w rodziny, kt贸rzy nie maj膮 innego tytu艂u do obj臋cia ubezpieczeniem zdrowotnym (np. dzieci lub niepracuj膮cego wsp贸艂ma艂偶onka). Zg艂oszenia takiego dokonuje p艂atnik sk艂adek (w przypadku pracownik贸w - pracodawca). Dzi臋ki zg艂oszeniu cz艂onk贸w rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego maj膮 oni prawo do nieodp艂atnego leczenia w kraju, jak i za granic膮. Podkre艣li膰 trzeba, 偶e zg艂oszenie cz艂onk贸w rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 op艂acenia wy偶szej sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne.

Tylko pod warunkiem obj臋cia ubezpieczeniem w NFZ mo偶na ubiega膰 si臋 o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), co gwarantuje dost臋p do 艣wiadcze艅 zdrowotnych (np. w czasie urlopu za zagranic膮) na takich samych zasadach, jakie obejmuj膮 obywatelski kraju, na terenie kt贸rego zamierzamy sp臋dzi膰 urlop zimowy czy wakacje.

Podstawa prawna:

Ustawa o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z p贸藕n.zm.) ("Dziennik Gazeta Prawna")

<< wstecz   dalej >>

T膮 stron臋 odwiedzi艂o ju偶
8449911 os贸b