top-image.png
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Jerzy Skotnicki
Ginekolog - Po硂縩ik, Cytolog
Asystent Prywatnego Szpitala Po硂縩iczo-Ginekologicznego Ujastek

tel. kom. (0) 506 670 083
os. S硂neczne 11 (ul. S. 痚romskiego 11), Krak體-Nowa Huta
Z ksi臋gi gosci
Justyna
Bardzo dzi臋kuj臋 za opiek臋 nade mn膮 i male艅stwem podczas ci膮偶y
wi阠ej...
Ostatnio dodane:

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi – wytyczne USPSTF

U.S. Preventive Services Task Force – niezale偶na organizacja ekspercka korzystaj膮ca ze wsparcia rz膮dowego – na swojej stronie internetowej opublikowa艂a projekt nowych wytycznych (do publicznego komentowania) odno艣nie do bada艅 przesiewowych w kierunku raka piersi.

Podobnie jak w poprzednich rekomendacjach z roku 2009 USPSTF zaleci艂a wykonywanie bada艅 mammograficznych u kobiet w wieku 50–74 lat co 2 lata (stopie艅 zalece艅 B). U starszych kobiet (>75 lat) USPSTF, ze wzgl臋du na brak wystarczaj膮cych danych, nie wyda艂a jednoznacznych zalece艅 (pro lub contra – stopie艅 zalece艅 C).

USPSTF podtrzyma艂a swoj膮 opini臋 (we wszystkich przypadkach opracowan膮 na podstawie wnikliwej analizy danych pochodz膮cych z najbardziej wiarygodnych bada艅 naukowych) zindywidualizowanego post臋powania profilaktycznego u m艂odszych kobiet w wieku 40–49 lat. Podkre艣lono, 偶e zysk netto (korzy艣ci vs szkody zdrowotne) z wykonywania profilaktycznych bada艅 mammograficznych jest u tych kobiet niewielki. Nie oznacza to, 偶e eksperci s膮 przeciwni wykonywaniu bada艅 profilaktycznych w tej grupie wiekowej, ale zaznaczaj膮, 偶e kobiety powinny rozwa偶y膰 istotny, ale ma艂y, korzystny efekt (niewielkie zmniejszenie liczby zgon贸w z powodu raka piersi) w kontek艣cie znacz膮cych i o wiele cz臋艣ciej wyst臋puj膮cych niekorzystnych zdarze艅 (m.in. przediagnozowanie i niepotrzebna terapia, stres zwi膮zany z uzyskaniem wynik贸w fa艂szywie dodatnich).

Nie ustalono, ze wzgl臋du na brak wystarczaj膮cych, wiarygodnych danych klinicznych, znaczenia wykonywania uzupe艂niaj膮cych standardow膮 mammografi臋 innych bada艅 diagnostycznych (m.in. badania ultrasonograficznego, tomografii rezonansu magnetycznego, tomosyntezy) u kobiet ze wszystkich grup wiekowych, z g臋st膮 budow膮 piersi, ale z prawid艂owym wynikiem badania podstawowego. USPSTF zdecydowanie zach臋ca do podj臋cia rzetelnych bada艅 klinicznych maj膮cych na celu ustalenie wp艂ywu stosowania tych technik na zmniejszenie liczby zgon贸w z powodu raka piersi.

Rekomendacje USPSTF dotycz膮 bezobjawowych kobiet, niechoruj膮cych dot膮d na raka piersi, bez predyspozycji rodzinnych lub genetycznych.

Podobnie jak przed 6 laty, obecny projekt wzbudzi艂 kontrowersje w 艣rodowisku lekarskim, a niekt贸rzy z jego przedstawicieli zarzucili ekspertom USPSTF brak podstawowych kompetencji do wydawania opinii lekarskiej i 艣wiadome nara偶anie kobiet na ryzyko wyst膮pienia raka piersi (u m艂odszych kobiet oraz w przypadku 2-letniego interwa艂u pomi臋dzy profilaktycznymi badaniami mammograficznymi).

Zalecenia USPSTF rzeczywi艣cie r贸偶ni膮 si臋 w tre艣ci od wi臋kszo艣ci wytycznych czo艂owych towarzystw klinicznych w USA (m.in. American College of Physicians, American Congress of Obstetricians and Gynecologists czy American College of Radiology), w kt贸rych lekarzom rekomenduje si臋 coroczn膮 profilaktyczn膮 mammografi臋 u kobiet ju偶 od 40. roku 偶ycia.

Jednak USPSTF wypracowuje swoje stanowisko analizuj膮c wszystkie dost臋pne wiarygodne dane z dobrze zaplanowanych bada艅 klinicznych. Dane te m.in. wskazuj膮, 偶e najwi臋ksz膮 korzy艣膰 z profilaktycznych bada艅 mammograficznych czerpi膮 kobiety w wieku 60–69 lat (21 mniej zgon贸w z powodu raka piersi na 10 000 kobiet w ci膮gu 10 lat), a najmniejsz膮 kobiety przed 50. rokiem 偶ycia (4 zgony/10 000 kobiet/10 lat). Analiza niekorzystnych zdarze艅 zwi膮zanych z mammografi膮 wykazuje, 偶e wska藕nik odsetek fa艂szywie dodatnich wynik贸w maleje wraz z wiekiem (najwi臋kszy u kobiet m艂odych – 12%, najmniejszy u kobiet wieku 70–74 lat – ok. 7%), zmniejsza si臋 r贸wnie偶 liczba biopsji koniecznych do wykrycia jednego inwazyjnego raka piersi (100/10 000 kobiet w wieku 49–49 lat, 30/10 000 kobiet w grupach 60–69 lat i 70–74 lat).

Interesuj膮ce jest r贸wnie偶 por贸wnanie 10-letniego skumulowanego prawdopodobie艅stwa wyst膮pienia fa艂szywie dodatniego wyniku mammografii lub zb臋dnej biopsji w przypadku rozpocz臋cia przesiewowych bada艅 mammograficznych corocznych lub co 2 lata u kobiet w wieku 40 lub 50 lat. W obu grupach wiekowych 2-letni interwa艂 pomi臋dzy badaniami w por贸wnaniu z coroczn膮 mammografi膮 powoduje zmniejszenie o 30–40% wyst膮pienie obu niekorzystnych zdarze艅.

<< wstecz   dalej >>

Powy偶szy artyku艂 przeznaczony jest do cel贸w dydaktycznych i jest kompilacj膮 wiedzy zgromadzonej podczas wieloletniego do艣wiadczenia, cytat贸w z artyku艂贸w umieszczonych na innych stronach internetowych, w periodykach drukowanych oraz na wyk艂adach i prezentacjach wyg艂aszanych na konferencjach medycznych. Jednocze艣nie zaznaczam, 偶e nie roszcz臋 sobie praw autoskich do powy偶szego artyku艂u.

T膮 stron臋 odwiedzi艂o ju偶
8450008 os贸b