top-image.png
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Jerzy Skotnicki
Ginekolog - Położnik, Cytolog
Asystent Prywatnego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek

tel. kom. (0) 506 670 083
os. Słoneczne 11 (ul. S. Żeromskiego 11), Kraków-Nowa Huta
Z księgi gosci
Bennyfaree
fluoxetine 20 mg
więcej...
Ostatnio dodane:

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi – wytyczne USPSTF

U.S. Preventive Services Task Force – niezależna organizacja ekspercka korzystająca ze wsparcia rządowego – na swojej stronie internetowej opublikowała projekt nowych wytycznych (do publicznego komentowania) odnośnie do badań przesiewowych w kierunku raka piersi.

Podobnie jak w poprzednich rekomendacjach z roku 2009 USPSTF zaleciła wykonywanie badań mammograficznych u kobiet w wieku 50–74 lat co 2 lata (stopień zaleceń B). U starszych kobiet (>75 lat) USPSTF, ze względu na brak wystarczających danych, nie wydała jednoznacznych zaleceń (pro lub contra – stopień zaleceń C).

USPSTF podtrzymała swoją opinię (we wszystkich przypadkach opracowaną na podstawie wnikliwej analizy danych pochodzących z najbardziej wiarygodnych badań naukowych) zindywidualizowanego postępowania profilaktycznego u młodszych kobiet w wieku 40–49 lat. Podkreślono, że zysk netto (korzyści vs szkody zdrowotne) z wykonywania profilaktycznych badań mammograficznych jest u tych kobiet niewielki. Nie oznacza to, że eksperci są przeciwni wykonywaniu badań profilaktycznych w tej grupie wiekowej, ale zaznaczają, że kobiety powinny rozważyć istotny, ale mały, korzystny efekt (niewielkie zmniejszenie liczby zgonów z powodu raka piersi) w kontekście znaczących i o wiele częściej występujących niekorzystnych zdarzeń (m.in. przediagnozowanie i niepotrzebna terapia, stres związany z uzyskaniem wyników fałszywie dodatnich).

Nie ustalono, ze względu na brak wystarczających, wiarygodnych danych klinicznych, znaczenia wykonywania uzupełniających standardową mammografię innych badań diagnostycznych (m.in. badania ultrasonograficznego, tomografii rezonansu magnetycznego, tomosyntezy) u kobiet ze wszystkich grup wiekowych, z gęstą budową piersi, ale z prawidłowym wynikiem badania podstawowego. USPSTF zdecydowanie zachęca do podjęcia rzetelnych badań klinicznych mających na celu ustalenie wpływu stosowania tych technik na zmniejszenie liczby zgonów z powodu raka piersi.

Rekomendacje USPSTF dotyczą bezobjawowych kobiet, niechorujących dotąd na raka piersi, bez predyspozycji rodzinnych lub genetycznych.

Podobnie jak przed 6 laty, obecny projekt wzbudził kontrowersje w środowisku lekarskim, a niektórzy z jego przedstawicieli zarzucili ekspertom USPSTF brak podstawowych kompetencji do wydawania opinii lekarskiej i świadome narażanie kobiet na ryzyko wystąpienia raka piersi (u młodszych kobiet oraz w przypadku 2-letniego interwału pomiędzy profilaktycznymi badaniami mammograficznymi).

Zalecenia USPSTF rzeczywiście różnią się w treści od większości wytycznych czołowych towarzystw klinicznych w USA (m.in. American College of Physicians, American Congress of Obstetricians and Gynecologists czy American College of Radiology), w których lekarzom rekomenduje się coroczną profilaktyczną mammografię u kobiet już od 40. roku życia.

Jednak USPSTF wypracowuje swoje stanowisko analizując wszystkie dostępne wiarygodne dane z dobrze zaplanowanych badań klinicznych. Dane te m.in. wskazują, że największą korzyść z profilaktycznych badań mammograficznych czerpią kobiety w wieku 60–69 lat (21 mniej zgonów z powodu raka piersi na 10 000 kobiet w ciągu 10 lat), a najmniejszą kobiety przed 50. rokiem życia (4 zgony/10 000 kobiet/10 lat). Analiza niekorzystnych zdarzeń związanych z mammografią wykazuje, że wskaźnik odsetek fałszywie dodatnich wyników maleje wraz z wiekiem (największy u kobiet młodych – 12%, najmniejszy u kobiet wieku 70–74 lat – ok. 7%), zmniejsza się również liczba biopsji koniecznych do wykrycia jednego inwazyjnego raka piersi (100/10 000 kobiet w wieku 49–49 lat, 30/10 000 kobiet w grupach 60–69 lat i 70–74 lat).

Interesujące jest również porównanie 10-letniego skumulowanego prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywie dodatniego wyniku mammografii lub zbędnej biopsji w przypadku rozpoczęcia przesiewowych badań mammograficznych corocznych lub co 2 lata u kobiet w wieku 40 lub 50 lat. W obu grupach wiekowych 2-letni interwał pomiędzy badaniami w porównaniu z coroczną mammografią powoduje zmniejszenie o 30–40% wystąpienie obu niekorzystnych zdarzeń.

<< wstecz   dalej >>

Powyższy artykuł przeznaczony jest do celów dydaktycznych i jest kompilacją wiedzy zgromadzonej podczas wieloletniego doświadczenia, cytatów z artykułów umieszczonych na innych stronach internetowych, w periodykach drukowanych oraz na wykładach i prezentacjach wygłaszanych na konferencjach medycznych. Jednocześnie zaznaczam, że nie roszczę sobie praw autoskich do powyższego artykułu.

Tą stronę odwiedziło już
7440763 osób